kssuối

Đã truy cập vào 20/3
bóng đá, bóng chuyền
kssuối
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Hốc Môn
Tuổi 32 tuổi
Giới tính Nam
thích thể thao rèn luyện sức koe . tìm đội đá vào buổi sáng hoặc trưa .. thứ bảy , chủ nhật .
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ kssuối