Thien nguyen

Đã truy cập 5 giờ trước
tennis
Thien nguyen
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Tuổi 44 tuổi
Giới tính Nam
Tuyển hội viên
Hội Sân Hoa Viên, Q11 HCM; sân 10 đèn rất đẹp: cần thêm partner chơi từ 7_9h tối, t2, 4,6; đã chơi tennis tầm >3 năm, Anh em có nhu cầu alo giao lưu vô hội nhé. Thể thao sức khỏe, vui vẻ hòa đồng...
57% phản hồi    7 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Thien nguyen