Khủng Long

Đã truy cập vào 10/11
cầu lông, bóng chuyền
Khủng Long
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Tuổi 19 tuổi
Giới tính Nam
Bóng chuyền chỉ mới tập chơi được 1 tháng
Cầu lông mức trung bình
tìm người cùng chơi ạ
0% phản hồi    1 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Khủng Long