Đạt ĐT

Đã truy cập vào 20/11
cầu lông, bóng đá, võ thuật, bóng chuyền
Đạt ĐT
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Tuổi 26 tuổi
Giới tính Nam
Biết chơi bóng chuyền, bóng đá cơ bản
100% phản hồi    2 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Đạt ĐT