Ivy

Đã truy cập 7 giờ trước
bóng đá, bóng chuyền
Ivy
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Tuổi 32 tuổi
Giới tính Nữ
Biết chơi bóng đá, bóng chuyền nhưng ko giỏi. Chủ yếu tìm bạn cùng chơi sau 5h để rèn luyện sức khỏe.
100% phản hồi    3 bạn đã liên hệ với cô ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Ivy