Thanhdz

Đã truy cập vào 27/9/2020
bóng đá, gym
Thanhdz
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Tuổi 22 tuổi
Giới tính Nam
Đá banh khá,học đại học không chơi, đồng thời có tập gym chơi E-sport LOL. Tìm đội bóng,ae đá giao lưu, giải trí. Tuần 2 lần, liên hệ zalo/sdt
0% phản hồi    2 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Thanhdz