Giàu92

Đã truy cập vào 26/9/2020
bóng đá
Giàu92
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thủ đức
Tuổi 29 tuổi
Giới tính Nam
Trình độ bình thường, lập team đá tuần 2 buổi đều đặn ở khu vực thủ đức quận 9 bình thạnh.
0% phản hồi    1 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Giàu92