TuyenVu

Đã truy cập vào 15/11/2020
cầu lông
TuyenVu
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Tuổi 25 tuổi
Giới tính Nữ
Mình mới học đánh Cầu lông 2 tháng, đang tìm nhóm để luyện tập thêm vào T7 & CN.
Có nhóm nào đang tuyển thành viên thì cho mình tham gia với.
77% phản hồi    13 bạn đã liên hệ với cô ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ TuyenVu