minharch294

Đã truy cập vào 17/6
cầu lông, da cau, bóng chuyền
minharch294
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tan Phu
Tuổi 30 tuổi
Giới tính Nam
Trình độ trên cơ bản. Khá lâu không chơi từ khi đi làm bận rộn. Nay mình muốn tìm sân / nhóm cho mình tham gia chơi cùng.
0% phản hồi    3 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ minharch294