Đã truy cập thứ sáu
bóng đá
Tý
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Tuổi 23 tuổi
Giới tính Nam
mình mới biết chơi
vị trí hay đá hậu vệ.
minh muốn đá thường xuyên nên có bahn nào có chung sở thích thì lập team đá nhé..
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Tý