Chou Chou

Đã truy cập vào 7/10/2020
cầu lông, gym, võ thuật, yoga
Chou Chou
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Tuổi 25 tuổi
Giới tính Nữ
Biết lí thuyết thì nhiều nhưng mà không đủ động lực để tập thường. Mong có bạn nào rủ đi tập chung cho đỡ chán.
25% phản hồi    12 bạn đã liên hệ với cô ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 10 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Chou Chou