Huy Dao

Đã truy cập vào 24/3
tennis
Huy Dao
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân, Bình Hưng H
Tuổi 20 tuổi
Giới tính Nam
Mới tập chơi 3 tháng, biết các kĩ thuật cơ bản, cần tìm bạn đánh đơn để tập thêm
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Huy Dao