Justin Doan

Đã truy cập vào 23/3
chạy bộ
Mình yêu thích môn chạy bộ.
Mong tìm các bạn nữ gần nhà cùng nhau tập chạy.
Nhà mình gần đường Hiền Vương.
Do mình đi làm nên chỉ có tối là dành thời gian chạy.
Chạy tầm 5km để nâng cao thể lực, sức bền.
100% phản hồi    1 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Justin Doan