Phú98

Đã truy cập vào 22/3
bóng rổ
Phú98
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10,3, Tân Bình
Tuổi 22 tuổi
Giới tính Nam
Kinh nghiệm chơi đã 5 năm , nhưng bỏ lâu nên muốn tập lại, tìm bạn chơi chung nam hoặc nữ lập team chơi đều được
0% phản hồi    1 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 50 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Phú98