Chi Lê

Đã truy cập vào 29/10/2019
tennis
Chi Lê
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Tuổi 37 tuổi
Giới tính Nữ
Chơi tennis chủ yếu là vui, rèn luyện sức khoẻ. Tính thân thiện, hoà đồng.
65% phản hồi    17 bạn đã liên hệ với cô ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ trong vòng 100 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ Chi Lê