Chi Lê

Đã truy cập vào 9/9
tennis
Chi Lê
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Tuổi 37 tuổi
Giới tính Nữ
Chơi tennis chủ yếu là vui, rèn luyện sức khoẻ. Tính thân thiện, hoà đồng.
60% phản hồi    15 bạn đã liên hệ với cô ấy        

Liên hệ Chi Lê

Đăng nhập