Đệ

Đã truy cập hôm qua
bóng chuyền
Đệ
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Tuổi 21 tuổi
Giới tính Nam
kĩ năng voball trung bình, mình cần tìm bạn tập
89% phản hồi    9 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Đệ