Đệ

Đã truy cập 5 giờ trước
bóng chuyền
Đệ
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Tuổi 21 tuổi
Giới tính Nam
kĩ năng voball trung bình, mình cần tìm bạn tập
100% phản hồi    5 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Đệ