Bùi Hoàng Vinh

Đã truy cập vào 18/2
tennis
Bùi Hoàng Vinh
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Tuổi 35 tuổi
Giới tính Nam
Mới tập chơi khoảng 3 tháng, cần tìm hội đánh tennis để rèn luyện sức khoẻ. Khung thời gian 11h - 13h các ngày trong tuần.
50% phản hồi    2 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ Bùi Hoàng Vinh