FOSTER

Đã truy cập vào 5/2
bóng rổ
FOSTER
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Tuổi 17 tuổi
Giới tính Nam
Mới tập chơi bóng rổ,cần tìm người chơi chung và hướng dẫn
0% phản hồi    1 bạn đã liên hệ với anh ấy    
Tìm kiếm hiện tại: trong vòng 30 km ở Hồ Chí Minh.

Liên hệ FOSTER