Vào 11/8
Vào 11/8

Gió

20 tuổi Cầu Giấy, Hà Nội
100% phản hồi3 bạn đã liên hệ với anh ấy
Tìm kiếm: trong vòng 30 km ở Hà Nội.
gym
Các môn thể thao đã tập khác:
bơi
Mình 2k1 có mong muốn bắt đầu tập gym, mong có thể tìm một người giúp đỡ

Liên hệ Gió